Innovació aplicada a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques

MATHEUTIKOS és una eina dissenyada per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les Matemàtiques de l'ESO que combina les TIC i la Intel·ligència Artificial. Presenta molts nivells d'adaptabilitat, facilitant el seguiment i l'avaluació continuada tant del coneixement adquirit com del treball o esforç realitzats per part de l’alumne. Facilitant també l'atenció a la diversitat mitjançant una feina de recuperació en aquells casos en els que el coneixement d'etapes anteriors no hagi quedat ben assumit.

School PAP

Què és Matheutikos?

 • És un motor de generació i correcció d'exercicis amb expressions matemàtiques que s'adapta al nivell de l'alumne, emprant algoritmes basats en la Intel·ligència Artificial per a gestionar el contingut de la forma més adequada.
 • Està integrat en una aplicació TIC extremadament intuïtiva, que avalua i s'adapta a l'alumne de manera contínua.
 • És una eina flexible que permet adaptar-se en tot moment a les directrius curriculars o de l'Escola, dotada de contingut de gran qualitat i elaborat especialment pensat per a ser llegit per l'alumne.

Matheutikos està dotat d'un motor de correcció

Matheutikos és un entorn dotat d'un motor de correcció que imita l'escriptura matemàtica. Els conceptes i destreses que exposem estan tots ells integrats a l'entorn, de manera que hem aconseguit generar explicacions dels conceptes de gran qualitat i auto-corregibles

La correcció de Matheutikos és "ortogràfica"

Matheutikos obliga l'alumne a fixar-se. En tenir la mateixa forma que els textos escrits, cal identificar si el nombre és un exponent, o un signe... A més, detecta en quin lloc o en quin moment del procediment es produeix l'error, permetent la revisió de l'exercici per part de l'alumne

Les conseqüències: a base de corregir els errors en el moment en què es produeixen, l'alumne millora les seves habilitats de manipulació algèbrica

La correcció de Matheutikos és "gramatical"

Amb Matheutikos hem creat el que anomem text intel·ligent, capaç de seguir l'alumne assegurant-ne la comprensió

Aquestes explicacions contenen tot un seguit de preguntes que cal complimentar. A mode de plantilla, l'alumne anirà completant tots els passos intermedis que el duran finalment a resoldre la pregunta proposada a l'exercici. No es tracta d'un mètode revolucionari, és exactament el que els grecs anomenaven maieusis. I és el que tots els mestres de qualsevol disciplina han fet sempre. I és una gran idea fer-ho així. A Matheutikos creiem que la tecnologia és al servei de les grans idees

El seguiment estadístic

A mesura que l'alumne avanci, Matheutikos anirà avaluant el seu aprenentatge. A través de les dades que Matheutikos recull, el lector podrà orientar-se millor per dirigir-se a la lectura següent, augmentant així el seu impacte pedagògic al màxim. Les dades que recull corresponen al temps de realització dels exercicis, el percentatge d'errors, el tipus d'errors, la franja horària, ...

Característiques

 • Continguts d'acord amb l'índex curricular oficial per a la ESO.
 • Flexibilitat en l'actualització i incorporació de nous temes i conceptes.
 • Flexibilitat en el seguiment dels alumnes amb més dificultats (consolidació iterativa de conceptes) i dels alumnes més avantatjats (aprenentatge continu).
 • L'alumne treballa allà on vol i quan vol de manera totalment autònoma.
 • Accesibilitat des de diferents terminals (tablets,pc's,etc..).
 • L'alumne és protagonista del seguiment del seu propi progrés.
 • Permet el seguiment parental de l'alumne.
 • Permet l'avaluació continuada d'una forma fàcil.
 • Permet autocorregir i guiar l'alumne.

Beneficis

Què guanya l'alumne amb Matheutikos?

 • Tenir un feedback inmediat del seu treball i del seu progrés.
 • La feina només es considera entregada un cop està ben feta.
 • La dificultat s'adapta al seu nivell.
 • Consciència de responsabilitat sobre el seu propi aprenentatge.
 • Es contribueix a eliminar el sentiment de frustració... a canvi de treballar més.

Què guanya el professor amb Matheutikos?

 • Atenció a la diversitat dins l'aula.
 • Correcció automàtica dels deures.
 • Exàmens i feines de recuperació autocorregibles.
 • Adaptació del contingut a la realitat dels alumnes.
 • Disposaràs d'una nota de seguiment objetiva del treball de l'alumne fora de l'aula.

Què guanya l'escola amb Matheutikos?

 • Millora dels resultats.
 • Millor ús del temps per part dels docents.
 • Més temps per a tutelar als alumnes.
 • Més temps per al treball en equip.
 • Més temps per a desenvolupar competències.

MATHEUTIKOS Home esta dissenyat per ajudar-te en la teva recuperació de les Matemàtiques durant el període d'estiu. I també per a ser el teu reforç durant el curs escolar.

 • És el reforç que t'ajudarà a pensar, a raonar, a entendre i a aprendre les Matemàtiques.
 • Et permetrà, amb el teu treball, superar les proves i les recuperacions.
 • Mitjançant una avaluació inicial detecta les teves mancances i punts de millora.
 • S'adapta al teu ritme i a les teves necessitats sense perdre de vista que el teu objectiu és aprendre i superar les fites marcades.
 • El pots usar des de qualsevol dispositiu, ordinador o tauleta, connectat a Internet.
 • Pots treballar allà on vulguis i en el moment que vulguis.
 • Treballaràs de forma autònoma i es corregiran els teus exercicis de forma automàtica.
 • Tindràs informació puntual i en temps real del teu progrés.
 • Disposaràs d'ajuda en els exercicis que et costi de resoldre.

Matheutikos PAP és l'eina que t'ajudarà a preparar les proves logico-matemàtiques

 • Matheutikos PAP té tot el contingut que necessites per a preprar les proves.
 • Accés a tot el contingut de MathPAP (contingut específic de l'examen i contingut de reforç)
 • Accés al contingut específic orientat al càlcul (sense calculadora)
 • Visualització del teu rendiment i tutorització virtual del teu progrés
 • Exàmens d'autoavaluació per a posar-te a prova
 • Explicacions de tots els passos involucrats

Matheutikos School està dissenyat per a usar com a llibre d'ús regular a l'aula (disposem dels textos teòrics en suport imprès si s'escau), posant especial èmfasi en el seguiment del treball de l'alumne, així com exàmens auto-corregibles, feines de recuperació i preparació, i un munt d'avantatges més.

 • Una eina totalment versàtil, que s'adapta perfectament a la diversitat de l'aula.
 • Deures auto-corregibles.
 • Accés a TOT el nostre contingut, independentment del curs per al qual el vulguis emprar.
 • Exercicis amb explicacions clares i precises, també auto-corregibles!
 • S'adapta al nivell de l'alumne.
 • Amb exàmens auto-corregibles.
 • Pots treballar allà on vulguis i en el moment que vulguis.
 • Seguiment completament automatitzat de les feines a entregar pels alumnes.
 • Tindràs informació puntual i en temps real del progrés de la classe.
 • T'imprimim el contingut teòric en forma de llibre de text!
 • Oblida't de perdre més el temps corregint, i inververteix aquest guany en preparar les classes!

Clients destacats

Contacte

A Matheutikos som un equip format per professionals de l'educació, professors i enginyers. Duem ja quatre anys desenvolupant el que creiem que serà la nova revolució al món de l'educació. Et presentem l'eina que farà tot això possible, tot facilitant nombrosos aspectes de la teva feina, com el control de deures, l'avaluació continuada o l'adaptabilitat al nivell de l'alumne de manera automàtica, entre molts altres.

info@matheutikos.com